Harke Groenveld (links) en Gert Bron.
Harke Groenveld
Voorzitter

Gert Bron
Secretaris en
budgetbewaker
Jan Schuil
Webmaster
Organisatiebureau OpStap in Groningen

Wie is OpStap?
Het organisatiebureau OpStap is een onafhankelijke stichting.
Dit echter met de wetenschap, dat wij regelmatig afspraken met vaste specialisten en/of leveranciers maken. Contractueel zijn we echter niet aan hen gebonden. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01130618.

Wat doen wij?
Wij organiseren passagiersvaarten met heteluchtballonnen.
Wij organiseren het TT Balloon Festival.

Hoe werken wij?
Onze kennis en het netwerk met vele hetelucht ballonnen kan bij vele activiteiten en evenementen worden ingezet. Het organisatiebureau OpStap voert in onderdelen het project en in het project geheel, zowel de projectleiding als de productie uit.

Hoe ziet ons stappenplan er uit?
Wij spreken met de opdrachtgever over doelstellingen, wensen en ideen.
Wij presenteren binnen tien werkdagen een voorstel met een eerste kostenindicatie.
De definitieve invulling volgt in n of meer vervolggesprekken.
De overeenkomst wordt gesloten als de opdrachtgever zich volledig in de opzet kan vinden.

Wie bewaakt het budget?
In de begroting staan ook de kosten van het Organisatiebureau OpStap.
Wij dragen zorg voor de organisatie van het evenement en bewaken de budgetten.
Slechts na overleg met en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever worden wijzigingen in de begroting aangebracht. Uiteraard geldt deze voorwaarde ook voor declarabel meerwerk.

Wat is onze productie?
De productie is de totale voorbereiding van het evenement.
- zoeken van specialisten en leveranciers
- onderhandelen met en contracteren van specialisten en leveranciers
- onderhouden van contacten met specialisten en leveranciers
- opstellen van draaiboek
- bewaken van budget
- informeren van direct verbonden partijen
Met de opdrachtgever wordt tijdens de productiefase nauw contact onderhouden. Deze blijft zo voortdurend van de voortgang op de hoogte.

Hoe begeleiden wij het evenement?
En medewerker van Organisatiebureau OpStap is tijdens de uitvoering van het evenement aanwezig. Het evenement zal, indien noodzakelijk, door meerdere personen van Organisatiebureau OpStap worden begeleid.


Gegevens organisatie
Secretariaat TT Balloon Festival
t.n.v. G.J.W. Bron
Ubbegalaan 20
9727 DT Groningen
Bank: ABN-AMRO nummer 43.28.45.259
Inzake TT Balloon Festival
info@ttballoonfestival.nl