Draaiboek Teamindeling Jeugdvoetbal

Velocitas 1897 streeft er naar om in het jeugdvoetbal spelplezier voorop te stellen en daarnaast een gedegen voetbaltechniek en competitie element te hebben. Dit alles met een "Fairplay" mentaliteit. Voetbaltalenten worden gevraagd voor de selectieteams. Het beleid van Velocitas 1897 is daarnaast gericht op doorstroming van de eigen jeugd. Dit geldt zowel voor de doorstroming naar selectieteams als voor de doorstroming naar hogere leeftijdscategorieŰn. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt hier - door de technische staf - van afgeweken. Daarbij heeft het hoofd jeugdopleidingen een beslissende stem.
1. Teamindeling
De technische staf (hoofd jeugdopleidingen & trainers) van Velocitas 1897 maakt bij de indeling van haar teams onderscheid in het selecteren en het samenstellen van teams. In de selectieteams spelen de meer talentvollere spelers. Bij de selectieteams ligt het accent op prestatie en bij de niet-selectieteams op de sociale context. Per leeftijdscategorie wordt daarnaast onderscheid gemaakt in eerste- en tweedejaars. Leidend principe is dat eerste jaars bij elkaar worden ingedeeld net als tweede jaars. In overleg tussen technische staf en ouders en/of spelers kan daarvan worden afgeweken.
1.1 Selecteren & selectieteams
Selecteren betekent dat de teams naar sterkte worden ingedeeld. Deze indeling vindt plaats op basis van criteria, waarbij gekeken wordt naar de onderdelen: techniek, tactiek, fysiek, mentaliteit en sociale vaardigheden.
1.2 Samenstellen & niet-selectieteams
Bij het samenstellen wordt niet de meetlat van prestatie gebruikt, maar zijn de sociale factoren van doorslaggevend belang. Hier wordt onder andere ook gekeken naar vriendschapsrelaties en schoolrelaties.
2. Teamindeling gedurende het seizoen
2.1 Selectieteams
1. Spelers die deel uitmaken van een selectieteam worden gedurende het seizoen gevolgd. Dit betekent dat periodiek door de technische staf - evt. in samenspraak met de coach/TL - de ontwikkelingen van de spelers naar aanleiding van hun prestaties tijdens de wedstrijden en trainingen worden besproken. Daarbij wordt in ieder geval gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van techniek, tactiek, fysiek, mentaliteit en sociale vaardigheden.

2. Op basis van dit systeem wordt gekeken of herziening van de selectieteams nodig/wenselijk is. De co÷rdinator (CD) en teamleiders (TLs) worden hiervan ook op de hoogte gesteld.
2.2 Niet-Selectieteams
1. Spelers die deel uitmaken van een niet-selectieteam worden gedurende het seizoen gevolgd door de trainers en teamleiders.

2. Indien een speler zich zodanig ontwikkelt dat de teamleider en/of trainer op basis van wedstrijden en/of trainingen schat dat deze wellicht in aanmerking komt voor een selectieteam wordt dit doorgegeven aan de leeftijdsco÷rdinator.

3. In december wordt op basis van deze rapportages bezien of herziening in de selectieteams - mede gelet op de ontwikkelingen van de spelers in de selectieteams - kan worden doorgevoerd. De co÷rdinator en teamleiders worden hiervan ook op de hoogte gesteld.