Foto's Ledenvergadering 22-11-2011:Bestuur Velocitas 1897 (v.l.n.r.: Heino Koning, Robb Kauffman en Wim Smid)


Dhr. Jan Willems (75 jaar lid)


Dhr. Wietse Rozema (75 jaar lid)


Dhr. Caspar Doorn (65 jaar lid)


Dhr. Henk Iwema (60 jaar lid)


Dhr. Joop Dalmolen (50 jaar lid)


Dhr. Jan Klunder (25 jaar lid)


Dhr. Wim Smid (Kei van het jaar)Foto's Ledenvergadering 23-11-2010:Dhr. F. Bril (75 jaar lid)


Dhr. H. Mulder (70 jaar lid) (07-02-11 uitgereikt)


Dhr. L.H. Huizenga (60 jaar lid)


Dhr. R. Lenstra (50 jaar lid)


Dhr. L. Blok (40 jaar lid)


Dhr. R. Beyring (25 jaar lid)


De kei


Erik Woldhuis (Kei van het jaar)


Harke Groenveld (lid van verdienste)


Overdracht voorzittershamer: Robb Kauffman (l.) en Harke Groenveld (r.)


Foto's Ledenvergadering 24-11-2009:Dhr. Maarten Gnodde (60 jaar lid)


Dhr. Rieks Koops (50 jaar lid)


Dhr. Jurrie Roossien (40 jaar lid)


Dhr. Rieks Koops (Kei van het Jaar)


Foto's Ledenvergadering 30-09-2008:Dhr. Roger Franke (25 jaar lid)


Dhr. Jogchum de Boer (25 jaar lid)


Mevr. Tjitske Wapsenkamp (25 jaar lid)


Dhr. Schelto Groenier (70 jaar lid)


Foto's Ledenvergadering 27-11-2007:Dhr. Fred Lenstra (40 jaar lid)


Dhr. Jur Smeltekop (60 jaar lid)


Dhr. Jo Slijfer (65 jaar lid)


Dhr. Cees Bus (70 jaar lid)


De Kei van het Jaar werd uitgereikt aan Jack Smit


Foto's Ledenvergadering 20-11-2006:Dhr. W. Rozema (70 jaar lid)


Dhr. J.C. Doorn (60 jaar lid)


Dhr. A. Rodermond (50 jaar lid)


Koos Bosma (50 jaar lid)


Henk Smid (40 jaar lid)


Wim Smid (40 jaar lid)


Wim en Henk Smid (samen 80 jaar lid)


Erik Wormmeester (25 jaar lid)


De Kei van het Jaar werd postuum uitgereikt aan
Dick van Tongeren en in ontvangst genomen door
zoon MarcoFoto's Ledenvergadering 23-11-2005:Fré Bril (70 jaar lid)


Henk Mulder (65 jaar lid)


Piet Doornbos (50 jaar lid)


Rio Zoutman (50 jaar lid)


Klaas Iwema (40 jaar lid)


Bé Tent (40 jaar lid)


Erik Werksma (25 jaar lid)


Roger Franke (Kei van het Jaar)


Foto's Ledenvergadering 15-11-2004:Koos Nijdam (75 jaar lid)


Freddy Koops (25 jaar lid)


Jan Schuil (Kei van het Jaar)


Aftredend 1e penningmeester Jan Albert Land


Foto's Ledenvergadering 12-11-2003:Robert Dijkema (25 jaar lid)


Jan Heizenberg (40 jaar lid)


Chris Heuvelman (50 jaar lid)


Schelto Groenier (65 jaar lid)


Arnold Woldhuis (Kei van het Jaar)


Foto's Ledenvergadering 11-12-2002:Henk van Duinen (25 jaar lid)


Jan Bats (50 jaar lid)


Jo Slijfer (60 jaar lid)


Wietse Vorenholt (65 jaar lid)


Foto's Ledenvergadering 19-11-2001:Dhr. B. Angerman (60 jaar lid)


Henk Iwema (50 jaar lid)


Jan Bont (25 jaar lid)


Wietse Vorenholt (Kei van het Jaar)


Foto's Ledenvergadering 23-11-2000:


Iewke Mulder neemt de kei ook namens Heiko Tholen in ontvangst.

Drie jubilarissen op een rij: De heren Blok (25), Lenstra (40) en Huizenga (50).

De heer Fré Bril ontvangt zijn speldje voor zijn 65-jarig lidmaatschap.

Hendrik Doornbos ontving een speld voor 25 jaar trouw aan Velocitas.

Ook webmaster Jan Schuil ontving zijn speldje (25 jaar lid).

Wietse Vorenholt was maar al te gelukkig dat zijn verloren speld weer was teruggevonden.